Wico Mulder

Wico Mulder

Wico Mulder studeerde Geneeskunde & Medische Biologie aan de Vrije Universtiteit in Amsterdam. Hij heeft een Master in Public Health en specialiseerde zich tot Arts Maatschappij & Gezondheid. Hij was 15 jaar werkzaam als Jeugdarts Adolescenten bij de GGD Amsterdam, Changemaker bij het NCJ en stafarts / integraal leefstijlcoach bij Mind & Health in Naarden. Momenteel is Wico werkzaam als netwerkadviseur (Mentale) Gezondheid & Welbevinden bij Alles is Gezondheid / Institute Positieve Health en als integraal arts en coach praktiserend in Praktijk SALUT te Gorssel.

Wico heeft naast zijn zijn opleiding tot arts diverse aanvullende (na)scholingen, opleidingen & cursussen gedaan zoals Academy for Integrative Medicine, NLP, IoPT, De Biografie als Medicijn, Polyvagaal Theorie, Sonnevelt Leefstijlcoaching, Health Innovation School, Leren Loslaten (Jan Bommerez) en het Trauma Research Foundation’s Certificate Program (Bessel van der Kolk). Eind 2022 verscheen mede van zijn hand het boek; In Gesprek met Jongvolwassenen, een concrete coachingsmethode voor zelfregie en zingeving. Momenteel werkt Wico samen met kinderarts Judith Kocken (Kinderbuik & Co) aan een tweede boek.

Als innovator, inspirator en arts met een integrale holistische visie is Wico betrokken geweest bij diverse initiatieven, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek t.a.v. het verbeteren, signaleren en bevorderen van de fysieke, mentale en sociaal-emotionele gezondheid van jongeren. Wico is (mede)initiator en bedenker van initiatieven als o.a. Jongerenhulp Online, @ease, ziemijnu.nl, jouwggd.nl en M@ZL op het MBO.

Wico is naast zijn werkzaamheden als innovator & netwerkadviseur (Mentale) Gezondheid en Welbevinden bij Alles is Gezondheid / Institute of Positive Health, betrokken bij opleidingsinstituut Medgezel en lid van de Raad van Advies bij Stichting Emovere.

MISSIE & VISIE

Het is mijn missie om (jong)volwassenen met “afstand tot het leven”, te begeleiden bij het (her)vinden van verbinding, purpose en perspectief. Vanuit praktijk SALUT begeleid en ondersteun ik (jong)volwassenen bij het hervinden en realiseren van (meer) inzicht en grip. Hoe vervul je je behoefte en verlangens en gaat het in jou (weer) stromen… met andere woorden… hoe leef je vanuit je hart & buik ipv uit je hoofd. Dit is het ontwikkelen van Levenskunst.

“We leven in een complexe samenleving en (on- offline) wereld waarbij jezelf staande houden en een eigen plek vinden voor velen toenemend een uitdaging is. Veel jongeren en volwassenen (incl. artsen / zorgverleners) staan ver af van wat er écht in henzelf omgaat en kunnen als gevolg hiervan uit verbinding raken met zichzelf en hun omgeving

Voor een gezonde (mentale) ontwikkeling zijn naast authenticiteit en veiligheid, je écht gezien en gehoord voelen van cruciaal belang. Door je ouders maar ook door leerkrachten, zorg- en hulpverleners en andere sleutelfiguren. Het gesprek; de kwaliteit van de verbinding en dialoog zijn hierbij van groot belang. In essentie gaat zo’n gesprek ook over verandering, groei en de grote (trage) vragen van het leven zoals; wie ben ik? Een gesprek met een brede blik op het levensverhaal en de toekomst vanuit vier dimensies: Fysiek, Sociaal, Psychisch & Spiritueel is hierin ondersteunend.

Het ontwikkelen van zelfregie, weerbaarheid en autonomie zijn bepalend bij verandering en het maken van keuzes. Het ervaren zin- en betekenis geeft hier richting aan en is gezond makend.

“The secret of change is to focus your energy. Not on fighting the old, but on building the new”

Socrates

Lees hier meer over mijn methodiek

De KLACHT als SIGNAAL

Niet zelden uiten aanhoudende spanningen of eerder doorgemaakte life-events; vroegkinderlijk trauma (Adverse Childhood Experiences / ACE’s), zich in mentale en lichamelijk klachten. De onderliggende oorzaak wordt, als je niet verder en “dieper kijkt” dan de klachten, gemist en blijft onbesproken. We spreken dan van SOLK / ALK. De klachten zijn echter veelal een signaal en boodschapper. “Relaties gaan stuk aan gesprekken die niet worden gevoerd” vind ik een prachtige uitspraak en raakt in het kader van gezondheid aan de noodzaak om “het kwetsbare gesprek” te (willen en kunnen) voeren, waarbij oog is voor vertrouwen, gevoelens, emoties en context. Een dergelijk gesprek voeren is voor veel artsen (en andere zorgverleners) onwennig en/of niet passend binnen het geprotocolleerde zorgsysteem waarbinnen gewerkt wordt. Toch is dit de transformatie en richting die onze zorg behoeft en waar zowel zorgvrager als zorgverlener veel baat bij (zullen) hebben.

“Als we ziekte niet als een wrede speling van het lot of boosaardig mysterie zouden zien, maar als een te verwachten en dus normaal gevolg van abnormale, onnatuurlijke omstandigheden, zou dat enorme gevolgen hebben voor hoe we omgaan met onszelf en alles wat met gezondheid te maken heeft.” Gabor Maté

Praktijk SALUT

De naam van mijn praktijk is afkomstig van het woord salutogenese dat is afgeleid van het Latijnse “salus” (gezondheid, welbevinden) en het Griekse “genesis” (oorsprong, ontstaan). Het betreft een benadering van de mens vanuit een holistisch mensbeeld en zich richt op factoren die gezondheid & welbevinden stimuleren in plaats van de factoren die ziekte veroorzaken (pathogenese). Bij salutogenese gaat het om de balans tussen gezondheid, stress en veerkracht. Promotie van gezondheid in plaats van preventie van ziekte.

Het woord salut (afkomstig uit het Frans) en betekend “heil” of te wel; geluk, welzijn en voorspoed. Het is een formele groet ter verwelkoming (volgens de regels) en tevens een afscheidsgroet. “Het ga u goed”. Dat is wat ik u in gezondheid toewens.

VERGOEDING

Praktijk SALUT heeft geen individuele afspraken met verzekeraars maar wel een AGB-code. Dit betekent dat je om een restitutie kan vragen bij je ziektekostenverzekeraar. Een traject met Wico valt onder persoonlijke ontwikkeling / coaching en wordt (deels) vergoed vanuit de aanvullende ziektekosten verzekering. Na een consult ontvang je van Praktijk SALUT de rekening voor geboden begeleiding, advies en/of hulpverlening. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten meestal vanuit een aanvullende verzekering. Voor informatie over een eventuele tegemoetkoming in de kosten, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. De kosten kunnen eventueel opgegeven worden als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Klik hier voor een afspraak / kennismakingsgesprek met dokter Wico Mulder.

Wilt u mij uitnodigen als spreker voor een (inspiratie)lezing, workshop, presentatie of onderwijs?

Dat kan. Kijk hier voor voorbeelden

Meer informatie (artikelen / interviews) over mij vindt u hier