VERANDERING Δ CHANGE

Praktijk SALUT begeleidt jou bij de verandering om (meer / weer) regie, veerkracht en levenskunst te realiseren. Dat gaat over kiezen, balans, intrinsieke motivatie, prioriteiten, daadkracht, zin & betekenis.

Wanneer we niet meer in staat zijn een situatie te veranderen, worden we uitgedaagd onszelf te veranderen“. Viktor Frankl

Als je wezenlijk in de kern wilt veranderen zoek je het niet in procedures en regels, daarmee leg je transformatie buiten jezelf neer. Wie wil veranderen, zoekt het in zichzelf door zelfreflectie en het stellen van vragen. In persoonlijke transformatie staat het overwinnen van moeilijke gevoelens / emotionele pijn (en de angst hiervoor) centraal. Deze pijn erkennen, naartoe bewegen, doorheen gaan en overwinnen is een lastig proces. De verantwoordelijkheid willen nemen om niet langer te willen vermijden met behulp van afweermechanismen en overlevingsstrategieën is een belangrijke keuze. “The only way out is going in, up and through”. Het is een bewustwordings proces dat je niet alleen hoeft te doen maar wel met jezelf doorheen dient te gaan. De moed en lef opbrengen om stappen te zetten (De Reis van de Held) zal je meer gezondheid, vrijheid en levensgeluk opleveren. Van freeze, fight & flight naar het realiseren van flow. Hier begeleid ik je vanuit mijn persoonlijke ervaring en ruime kennis & kunde graag bij middels mijn methodiek; “Het Kwetsbare Gesprek”.

Een “Kwetsbare Gesprek” is een dialoog voeren vanuit authenticiteit, verbinding en veiligheid. Dan pas kan het gaan waar het over moet gaan en wordt de essentie geraakt. In gesprekken maak ik gebruik van mijn kennis en ervaring als (jeugd)arts adolescenten / arts M&G, diverse opleidingen / cursussen en verkregen inzichten & tools vanuit o.a. Leefstijl Coaching (Albert Sonnevelt), Opstellingen (IoPT bij Licht & De Boer), Persoonlijke Transformatie (o.a. Leren Loslaten / Jan Bommerez), Polyvagaaltheorie in Therapie (Deb Dana), Certificate in Traumatic Stress (Trauma Research Foundation / Dr. Bessel van der Kolk), Theory U, NLP (Certified Business & Master Practitioner), The Academy for Integrative Medicine en The Inner Development Goals (IDG).

Het gebruik van de 4 intelligenties of dimensies (Fysiek, Emotioneel, Mentaal en Spiritueel) staan in mijn begeleiding als rode draad centraal. Je kunt ook zeggen: Lichaam, Hart, Geest en Ziel. Deze termen hoor je ons dagelijkse taalgebruik in uitspraken als ‘lichaam & geest’ en ‘met hart en ziel’. Hoe beter de vier dimensies met elkaar in balans zijn, des te beter en gezonder je kan functioneren.

Met mijn “Piramide van Balans” kun je zeer effectief je energie leren managen. De piramide geeft inzicht in hoe je je energie effectief kunt verdelen over 24 uur en een balans ontwikkelt tussen de 4 intelligenties. Daarnaast gebruik ik de 4 dimensies om samen met jou beter en meer inzicht te krijgen over je verleden, heden en toekomst. Je kunt over deze methodiek meer lezen in ons boek; In Gesprek met Jongvolwassenen -> een concrete coachingsmethode voor zelfregie, zingeving en betekenis (zie onderaan pagina).

De Piramide van Balans

De kennis, kunde en inzichten die de “Piramide van Balans” jou geeft, kan je inzetten om meer balans in je dag (24-uur) en te verkrijgen en je energie te managen. Let wel, het is belangrijker om je energie goed te managen in plaats van je tijd!

Piramide van Balans – Wico Mulder © ™

Deze piramide geeft inzicht in hoe je je energie effectief kunt verdelen over 24 uur en een gezonde balans ontwikkelt tussen de 4 intelligenties: De onderste laag van de piramide is fysiek (FQ) en betreft leefstijl; beweging/sport, slaap en voeding. Dan volgt emotioneel (EQ); hoe voel je je, hoe zit je in je vel en hoe komt dat? Hoeveel positieve en negatieve emoties en gevoelens ervaar je? Hoe sta je in verbinding tot anderen. Wat si de kwaliteit van de relatie met jezelf en anderen. Daarboven zit de laag mentaal (IQ) / cognitief functioneren. En bovenin de piramide zit de ‘ik-tijd’ spiritueel (SQ), niet en nietsdoen (lummelen), (actieve) ontspanning, creativiteit, ademhaling, flow, transcendentie en synchroniciteit.

Doe hier een gratis test om inzicht te krijgen in jouw “energiebeheervaardigheid” per dimensie.

De 4 intelligenties (FQ, EQ, IQ en SQ).

Als het over intelligentie gaat, denken we meestal aan IQ, maar dat is slechts een deel van onze intelligentie. Er zijn vier vormen van intelligentie die onlosmakelijk met elkaar samenhangen en verbonden zijn.

FQ – Fysieke Intelligentie

We leven in en met ons fysieke lichaam. Daar goed voor zorgen en deze onderhouden is van grote waarde en urgentie om dagelijks te kunnen doen wat je wil doen. Kennis en kunde over voeding, slaap en beweging is hoe dit dagelijks toe te passen is leefstijlgeneeskunde vanuit salutogenese (focus op gezondheid in plaats van ziekte).

“We change our behavior when the pain of staying the same becomes greater than the pain of changing”.

EQ – (Sociaal) Emotionele Intelligentie

Gevoelens en Emoties doen ertoe. Sterker nog ze zijn essentieel om te overleven. Emotionele intelligentie maakt je bewust van jouw eigen emoties en gevoelens en die van de ander, het geeft je empathie, medeleven en biedt het vermogen adequaat te reageren op angst (pijn) en liefde. We willen allemaal ergens bij horen, gezien, gehoord en begrepen worden (sense of belonging) en daarvoor is het essentieel dat je je kunt verbinden met de ander. Veel mensen staan echter niet gezond in verbinding met zichzelf en hun omgeving. Lichamelijke en fysieke (onbegrepen) klachten (pijn) zijn vaak het signaal en trauma met de grote T en kleine t) zijn hiervan veelal de oorzaak. Hiervan bewust worden en taal en woorden willen en kunnen geven kan dan zeer lastig zijn; het zit als het ware “onder water” verstopt. Om het te formaliseren zijn veiligheid ervaren (voelen) en authenticiteit dan cruciaal om het “boven water” te krijgen. EQ is belangrijk in de verbinding en samenwerking met anderen en vormt een voorwaarde voor het effectief kunnen inzetten van je kennis & kunde (IQ).

“De relatie met jezelf en die met anderen gaan stuk aan gesprekken die niet worden gevoerd”. Jan Bommerez

IQ – Cognitieve (Mentale) Intelligentie

IQ staat voor intelligentiequotiënt; het is onze analytische, mentale / cognitieve / rationele intelligentie om logische of strategische problemen op te lossen. Welke kennis en kunde heb je (aan)geleerd, je eigen gemaakt uit verhalen, onderwijs en uit zelfstudie (boeken, muziek, films, sociale media). Het gaat over aangeleerd gedrag. Waar ben je in geconditioneerd. In welke context ben je gemarineerd. Welke overtuiging over jezelf, anderen en de wereld (levensvisie) heb je daarmee gevormd. Wat doe je dagelijks met deze kennis? Wat heb je nog meer nodig? Wat wil je nog meer weten en leren in verband met je missie (levensdoel)?

“Leer van gisteren, leef voor vandaag en heb hoop voor morgen. Het belangrijkste is om niet te stoppen met vragenstellen”. Albert Einstein

SQ – Spirituele Intelligentie

Dit gaat over de grote en trage vragen van het leven. Bewustwording van je WHY, waartoe doe je wat je doet. Wat doe je met bezieling. Het gaat over helderheid en inzicht krijgen wat voor jou echt van waarde is; wat geeft jou leven zin en betekenis. Het gaat over wie je ten diepste bent en wil zijn (identiteit). Wat is je diepe verlangen, je missie en hoe uit zich dat in gedrag.

“Niet alles wat meetbaar is, is relevant en alles wat relevant is, is meetbaar. De mens is ook een spiritueel wezen en aandacht geven aan het spirituele brengt je verder, namelijk tot het punt van innerlijke rust en aanwezigheid in het heden bij jezelf”.

Boek: In gesprek met Jongvolwassenen (2e druk januari 2024)

Het boek beschrijft een nieuwe en inspirerende methode, met een brede blik op het persoonlijke levensverhaal vanuit de vier dimensies: fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel. Met een persoonlijke vraag als baken helpt dit een (jong)volwassene om zijn leven op laagdrempelige wijze in kaart te brengen. Zo krijg je zicht op een nieuwe koers, ontdek je je kompas en leer je welke volgende stappen je wil gaan zetten. Deze toegankelijke en breed inzetbare aanpak helpt (jong)volwassenen doeltreffend in de zoektocht naar regie over hun eigen leven. Mijn boek is te koop via internet, in de boekhandel te Gorssel of in mijn praktijk.

Voor inzage in het boek klik op onderstaande foto (boekcover).

Voor een interview gepubliceerd op Zorg+Welzijn klik hier

Voor een boekrecensie klik hier.

“Een van de grootste cadeaus die je zelf kunt geven én de mensen die je liefhebt (en had!) is je toekomst belangrijker te laten zijn dan je verleden. Dat is de krachtigste manier te eren wat je in je leven verloor!” Pim van Lommel

Klik hier voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of afspraak.

Meer lezen over Wico Mulder